Physical training

Head of the Physical Culture Department

Azamat Orunbayev
  • Everyday from 09.00 to 18.00
  • +998 (90) 636-10-91
  • Bukhara city, “Yangiabad MFY”, Gijduvan str, 74.
  • azamatorunbayev@gmail.com

Educated

  • Student of Suleyman Demirel University (Turkey) (2010 - 2015)
  • Student of Necmettin Erbakan University (Turkey) (2015 - 2016)
  • Karabük University Student (Turkey) Student (2016 - 2021)
  • Master's degree at the Pedagogical Institute of Bukhara State University (2021 - 2023)
  • Head of the "Physical Culture" Department of Asia International University (2023)

Kafedra o‘qituvchilari soni (umumiy): 3

Shundan:

Ilmiy daraja Soni
Magistrlar 3
Fan nomzodi
PhD (Philosophy Doctor)
Fan doktori
DSc (Doctor of Science)
Shulardan ilmiy unvon  
Dosent
Professor

Kafedra umumiy faoliyati va ilmiy faoliyati haqida: Mamlakatimiz va zamonaviy dunyo ehtiyojlari va sharoitlariga mos ravishda o’zini tarbiyalash va rivojlantirish; Buning uchun zarur jihozlar va motivatsiyaga ega bo’lish; Barcha turdagi texnologik materiallardan foydalangan holda olingan bilimlarni kelajak avlodlarga etkazish uchun iroda va malakaga ega bo’lish; Maqsadimiz mamlakatimiz ta’lim muammolariga ilmiy yondashish orqali yechimlar ishlab chiqa oladigan malakali Jismoniy tarbiya va sport o‘qituvchisi nomzodlarini tayyorlashdir.