Ingliz tili bilan bir qadam oldindasiz

Ingliz tili bilan bir qadam oldindasiz

Ingliz tili hozirgi kunda har bir sohada birinchilardan bo’lib rivojlanish uchun muhim omil hisoblanadi. Chunki deyarli barcha sohalarga oid yangilik va bilimlar dastlab ingliz tilida chop etiladi.