Кафедра физической культуры

Заведующий кафедрой физической культуры

Азамат Орунбаев
  • Ежедневно с 09.00 до 18.00
  • +998 (90) 636-10-91
  • Город Бухара, “МФЙ Янгиабад”, ул. Гиждуванская 74д.
  • azamatorunbayev@gmail.com

Образование

  • Студент Университета Сулеймана Демиреля (Турция) (2010 - 2015)
  • Университет Неджметтин Эрбакан (Турция) (2015 - 2016)
  • Университет Карабюк (Турция) (2016 - 2021)
  • Педагогический институт Бухарского государственного университета (2021 - 2023)
  • Заведующий кафедрой «Физическая культура» Азиатского Международного Университета (2023)

Kafedra o‘qituvchilari soni (umumiy): 3

Shundan:

Ilmiy daraja Soni
Magistrlar 3
Fan nomzodi
PhD (Philosophy Doctor)
Fan doktori
DSc (Doctor of Science)
Shulardan ilmiy unvon  
Dosent
Professor

Kafedra umumiy faoliyati va ilmiy faoliyati haqida: Mamlakatimiz va zamonaviy dunyo ehtiyojlari va sharoitlariga mos ravishda o’zini tarbiyalash va rivojlantirish; Buning uchun zarur jihozlar va motivatsiyaga ega bo’lish; Barcha turdagi texnologik materiallardan foydalangan holda olingan bilimlarni kelajak avlodlarga etkazish uchun iroda va malakaga ega bo’lish; Maqsadimiz mamlakatimiz ta’lim muammolariga ilmiy yondashish orqali yechimlar ishlab chiqa oladigan malakali Jismoniy tarbiya va sport o‘qituvchisi nomzodlarini tayyorlashdir.